venti20

Svidník, okres Svidník, SR

Redizajn kaviarne v Svidníku počítal s obnovením a zachovaním pôvodného ducha doby tridsiatych rokov 20.storočia. Výzvou bolo taktiež zasadenie návrhu do nedostavanej budovy z deväťdesiatych rokov. Zakomponovanie pôvodného mobiliáru bolo jednou zo základných podmienok investora. Dispozícia kaviarne však prešla zásadnou zmenou.

Pôvodné členité riešenie sa zjednodušilo a kaviareň dnes disponuje uceleným priestorom, ktorý sa otvára a násobí vo svojich „slepých“ rohoch. Vstupne priestor pôsobil tmavo a stiesnene, prioritou nového návrhu sa preto stali pocit otvorenosti a potreba zvýšenia svetelnosti. Barový pult v priestore nevytvára hranice, naopak dovoľuje zákazníkovi získať väčší kontakt s procesom varenia kávy, prípravy miešaných nápojov či občerstvenia. Otočenie barového pultu o 90 stupňov dalo predpoklad k zlepšeniu komunikácie medzi obsluhou a hosťami kaviarne.

Nové riešenie dispozície vytvára v prevádzke plynulú trasu prepájajúcu zázemie zamestnancov, bar, sklad a zásobovanie. Sociálne zariadenie zákazníkov prešlo kompletnou úpravou na aktuálne potreby a kapacity navrhovanej kaviarne. Optická hra s nástennými zrkadlami predlžuje a zväčšuje celkový priestor. Rastrový systém polohovania svietidiel dovoľuje majiteľovi potenciálne uskutočňovať drobné variácie v rozmiestnení mobiliáru. Hlavným motívom materiálového riešenia je kontrast: od malej mierky k veľkej, od hladkých povrchov k drsným, od bielej farby k šedej a pod. Materiálová báza sa rozčlenila v rámci stien a podláh. Tmeliacim prvkom je hrubozrnná šedá valčekovaná omietka. Jemné lomy svetla na jej povrchu vytvárajú plynulý prechod šedej do jednotlivých tónov, evokujúc tak pocit bezpečia, ktorý je istou prirodzenosťou spojenou s príjemným relaxom pri káve.

Akcentovanie osobitých prvkov, baru a vstupu, sa dosahuje starostlivo vybraným obložením a dlažbou. Odkaz minulosti návrh preberá v podobe drevených soklových obkladov či v parketovom uložení prvkov princípom „rybej kosti“, ktorý pretavuje do súdobých materiálov (MDF, keramika). Zvolená forma materiálového riešenia svojim charakterom uloženia podporuje pôvodnú atmosféru interiéru z tridsiatych rokov 20 storočia. Doplnkovým prvkom slúžiacim na vizuálne zjednotenie celého priestoru je ponechanie prirodzenej farby podlahy cementového nivelizačného poteru. Kombináciou surovej MDF dosky prírodnej farby, keramiky, zrkadiel a hrubej omietky prináša navrhované riešenie svetlo do interiéru bez prílišnej expozície zákazníka umelým osvetlením.

Uverejnenie projektu na dizajnovom portáli portáli www.bigsee.eu
Uverejnenie projektu na architektonickom portáli www.archinfo.sk
Uverejnenie projektu na architektonickom portáli www.archiweb.cz
Uverejnenie projektu na architektonickom portáli Stavbaweb

Autor fotografií: Tomáš Manina