chata Borinka

Borinka, okres Malacky, SR

Spoluautor: Matej Fekiač

Rekreačná chata je navrhnutá na svahovitom pozemku pri hranici lesa v intraviláne obce Borinka. Pôvodná záhradkárska oblasť sa pretvára na individuálnu rekreačnú a rodinnú zástavbu. Malometrážne úzke pozemky v svahovitom teréne majú predpoklad maximálnej zastavanosti okolo 100m2. Pôvodný objekt chatky v koncepte 2+1 bez vnútorného prepojenia všetkých podlaží schodiskom už nespĺňal potreby majiteľov. Návrh zároveň spája potrebu navýšenia kubatúry nového objektu a koncept prirodzeného splynutia s okolím pri zachovaní ľudskej mierky. Viacpodlažný objekt je navrhnutý pre celosezónne využitie. Objekt je umiestnený v hornej časti pozemku, vďaka čomu je možný priamy vstup z úrovne ulice. Tým sa pozemok racionálne rozdelil na vstupno-obslužnú časť s parkovaním a záhradu vyhradenú pre relax. Bariéra podlžnosti sa stráca pri práci s vnútorným a vonkajším priestorom vo forme terás, ktoré sú navzájom vizuálne prepojené.

Priestor chaty je plne otvorený, vložením viacerých priehľadov z interiéru do okolitej krajiny a naopak sa vytvára kontinuita nielen priestorov, ale aj aktivít majiteľov. Vizuálne spájanie priestorov podčiarkuje aj rozmiestnenie dvoch schodiskových ramien, ktoré vytvárajú prirodzenú prevádzkovú cirkuláciu objektu. Práca s objemom objektu v exteriéri je rovnaká. Vytváraním terás, ktoré sa vnárajú smerom do objektu sa prehlbuje priame prepojenie exteriéru s interiérom. Prvé nadzemné podlažie je zrkadliaca rovina, ktorá určuje sklon strechy do záhrady a ustupovanie suterénneho podlažia smerom do terénu. Takto vytvorené terasy môžu byť celoročne využívané a nie sú narúšané nepriaznivým počasím. Kompaktné riešenie chaty vyplynulo z malometrážneho konceptu so snahou o veľkorysé výhľady. Okolitá príroda dynamizuje celkovú jednoduchosť objektu. Kým spodná časť chaty je postavená z betónových tvárnic, horná časť chaty je postavená z dreva. Konštrukčný systém spája monolitickú časť spodnej stavby s ľahkou drevenou konštrukciou čím dáva predpoklad pre dobré akumulačné schopnosti stavby s kombináciou dobrého izolačného obalu.