1+1dom

Slnečné jazerá Senec, okres Senec, SR

Rodinný dom je situovaný v tesnej blízkosti Slnečných jazier v Senci. Tvar domu je determinovaný slnečným svitom počas všetkých ročných období a tvarom pozemku. Veľkosť pozemku a jeho orientácia k jednotlivým svetovým stranám vyústili do dispozičného konceptu 1+1: Malometrážny jednopodlažný dom doplnený o apartmán v štýle loft. 1NP sa otvára do súkromnej časti záhrady a naopak loft do blízkeho okolia. Tvarovo nenáročné riešenie stavby 1+1 bolo osadené na pozemok so zámerom vytvorenia priestoru pre vstup s parkovaním automobilov a oddychovú časť záhrady. Jednotlivé zóny sú opticky čiastočne prepojené, čím sa dosiahol plynulý prechod z verejného do súkromného priestoru. Vzdušnosť, racionalita a jednoduchosť dotvárajú základný koncept objektu.
Jednoduchým posunom hrán, vymedzujúcich objem rodinného domu, sa vytvorilo prekrytie pre vstupu aj terasu. Celkovú vzdušnosť podčiarkuje vnútorný otvorený priestor dennej časti. Priame optické prepojenie na podkrovnú časť dispozície je hlavným motívom interiéru stavby. Celkové prepojenie záhrada – denná časť – loft – výhľad do okolia, vytvára silné puto so záhradou a blízky okolím.
Návrh počíta s využitím drevených panelov pre základný konštrukčný systém. Montovaná stavba s kombináciou ohľaduplných materiálov k životnému prostrediu z miestnych zdrojov ide ruka v ruke s konceptom udržateľného rozvoja bývania v spoločnosti. Rodinný dom je navrhovaný v pasívnom štandarde.