v prieluke

Dolné Dubové, okres Trnava, SR

Návrh vychádza z rešpektovania okolia. Novotvar v tradičnej intravilánovej štruktúre obce drží uličnú čiaru a svojou dvojpodlažnou časťou je ustúpený smerom do pozemku. Týmto spôsobom sme docielili zachovanie siluety ulice. Osadenie umožnilo vizuálny kontakt s verejnými plochami a záhradou, s vytvorením dostatočného súkromia. Dispozícia vychádza z potrieb klienta, ktorý mal požiadavku malometrážneho domu s možnosťou rastu. V prípade potreby v budúcnosti je možné z galérie na poschodí vytvoriť plnohodnotnú izbu. Jednoduchosť dispozície sa premieta aj v priestorovej skladbe objektu. Poschodie je nesené betónovými stenovými prvkami plotu a prístrešku pre automobily. Ostatné konštrukcie sú riešené ako drevostavba. Dom sa navrhuje v pasívnom štandarde.