vinárstvo 2K

Južná Morava, Březí, okres Břeclav, ČR

Spoluautor: Ing. arch. Natália Michalová

Návrh vinárstva na Morave determinuje okolitá výstavba vinárskych skladov, ktorých mierku a proporciu sme prevzali a zapracovali do štítovej strany komplexu. Nakoľko objekt plánuje obhospodarovať dve samostatné vinárstva o výrobe každej 100tis litrov vína ročne, bolo potrebné vytvoriť dostatočné výrobné a skladovacie priestory. Rozčlenenie hmoty prispieva k súladu s mierkou stavieb v dedine. Akcentácia vstupnej časti nadväzuje na prezentačné a predajné priestory vinárstva. Situovanie stavby a orientácia translucentného presklenia smerom na hlavnú príjazdovú komunikáciu dáva predpoklady, aby vinárstvo slúžilo ako zaujímavý orientačný bod v regióne. Zároveň v spojení s dobrým vínom a ďalšími aktivitami bude známkou kvality pre celú juhomoravskú oblasť. Modularita konštrukčného systému umožňuje v prípade expanzie možnosť ďalšieho rastu. V ďalšej fáze sa počíta s reštauračnými priestormi, prípadne penziónom.