polyfunkčný dom TCS

Veľké Úľany, okres Galanta, SR

Spoluautor: Ing. arch. Natália Michalová

Návrh polyfunkčného domu TCS vychádza z myšlienky prepojenia verejného priestoru s átriom, s maximálne možným otvoreným parterom, s cieľom zamedzenia hluku z frekventovanej ulice. Dodržanie uličnej čiary a tvaroslovie troch charakteristických hmôt so sedlovou strechou plne rešpektuje skladbu susednej zástavby, čím sa objekt prirodzene včleňuje do existujúcej štruktúry obce. Vytvorením pasáže prepojením ulíc nadobúda polyfunkčný dom význam aj z hľadiska pešej komunikácie. Átrium s terasou a zeleňou opticky zväčšuje sedlová strecha. Svojim tvaroslovím zároveň zabezpečuje dostatočný prísunu slnečného svetla. Stavbu charakterizuje prepojenie nájomných prevádzok s átriom a okolím prostredníctvom priehľadných, priesvitných a plne otvorených častí fasády.