office park

Pieštany, okres Piešťany, SR

Spoluautor: Ing. arch. Tomáš Čechvala

Súťaž: Atom – vyzvaná architektonická súťaž

Rekonštrukcia budovy rešpektovala pôvodnú hmotu objektu a jeho urbanistické osadenie. Zmenou nástupu cez priame prepojenie 2.NP s okolím v úrovni ulice, resp. chodníka, sa opticky zvýrazňuje vstupný priestor vsadený do dvojpodlažného preskleného parteru. Možnosť priamočiareho nástupu zo strany ulice prirodzene reaguje na ideu otvorenia budovy k prístupovým cestám (chodník, parkovisko, atď.). Odstup budovy od ulice a zmena vstupu chodcov vytvorila bezkolízny priestor na pohodlné parkovanie v úrovni prízemia s možnosťou umiestnenie vysokej zelene ako „biofiltra“ na zachytávanie prachu a nežiadúceho priameho slnečného žiarenia.