3Sdom

Veľké Úľany, okres Galanta, SR

Tri funkcie domu sú rozmiestnené priestorovo, aby na seba logicky nadväzovali a zároveň si neprekážali v prevádzke. Vnútorné z nich reflektuje hmotové členenie. Vytvára prehľadnú a intuitívnu orientáciu v priestore pochopením domu prostredníctvom priehľadov a zákutí. Umiestnenie hmoty dáva predpoklad väčšiemu využitiu stavebného pozemku.