rekonštrukcia kotolne

Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, SR

Objekt pozdĺžneho charakteru tvorí skeletový systém s otvoreným priestorom. Stredný trakt je prehĺbený do úrovne podzemného podlažia. Nový návrh využíva 2/3 pôvodnej kotolne, ktorá už neslúži svojmu účelu. Ostatná časť je oddelená a naďalej využívaná pôvodným spôsobom.
Návrh rekonštrukcie zachováva industriálny charakter stavby, ktorý je podporený použitím typických priemyselných materiálov s malou potrebou údržby. Obloženie prefabrikovanými dielcami a nenáročná pôvodná omietka je doplnená hrdzavým plechom typu COR-TEN. Podobne zvonka pás svetlíkov zjednocuje systém lamiel z hrdzavého plechu.
Vložené podlažie v celej nadzemnej časti je presvetlované sústavou pôvodných svetlíkov s možnosťou tienenia lamelami v prevedení pásu okeníc. Časť stredného traktu na úrovni podzemného podlažia zachováva veľkopriestorový charakter priestoru, ktorý je presvetlovaný cez transparentnú podlahu. Nový priestor na podzemnom podlaží komunikuje s exteriérom otvoreným do záhradky, na mieste pôvodného anglického dvorčeka.