Ddom

Opatovská Nová Ves, okres Veľký Krtíš, SR

Rodinný dom vo vinohradníckej oblasti pri Veľkom Krtíši. Výškové usporiadanie zón (denná 1.NP, nočná 2.NP) v interiéri bolo navrhnuté podľa požiadaviek investorov na súkromie. Dotvorenie priestoru interiéru je dosiahnuté priznaním drevenej konštrukcie drevo-betónového spriahnutého stropu. Znížením strešnej konštrukcie smerom do záhrady sa stavba približuje k ľudskej mierke a vytvára príjemné pozadie pre priestor záhrady. Obloženie priečelia rodinného domu korešponduje s prístreškom, vzájomne sa prepájajú, pričom akcentujú vstupný priestor. Obklad je uložený horizontálne aby objekt pôsobil zo strany ulice nižší.
Dom je tvorený ekologickými tendenciami v architektúre a v maximálnej miere uplatňuje pasívne výhody stavby pre najvyšší komfort bývania. Nízkoenergetický štandard získa rodinný dom využitím usporiadania izolačných a akumulačných materiálov v obostavanom priestore (úspora energií), využívaním energie slnka (pasívne ako tepelný solárny zisk, aktívne solárne kolektory). Vegetačná zelená strecha dopĺňa koncepčne priestor podkrovia a chráni ho pred prehrievaním.