SKVdom

Devínska nová Ves, Bratislava, okres Bratislava, SR

Spoluautor: Ing. arch. Tomáš Čechvala

Rodinný dom vychádza z vidieckeho archetypu domu. Celá vnútorná dispozícia je rozdelená do dvoch objemov, ktoré spája schodisko. Každý z objemov využíva tradičné radenie izieb nadväzujúcich na komunikačnú chodbu pozdĺž celého objektu. Otvorená dispozícia spája komunikačnú chodbu s priestorom miestností. Dochádza tak k prelínaniu funkcie chodby a úžitkového priestoru, čo zvyšuje využiteľnosť priestorov ich dvojitou funkciou.