komuniktné centrum H55

Hloubětín, Praha, okres Praha, ČR

Spoluautor: Ing. arch. Jozef Hyravý, Ing. arch. Tomáš Čechvala

Jednokolová verejná architektonická súťaž: Komunitní centrum H55

Koncepcia návrhu komunitného centra vychádza z myšlienky prepojenia verejného priestoru ulice Hloubětínská so zámockými záhradami s maximálne možným otvoreným parterom komunitného centra. Hmotové a priestorové riešenie komunitného centra svojou členitosťou a proporciami plne rešpektuje skladbu susednej zástavby a prirodzene sa včleňuje do existujúcej štruktúry tejto mestskej časti. Celú stavbu charakterizuje vzťah prepojenia interiéru s okolitým verejným priestorom cez priehľadné, priesvitné a otvorené časti fasády.