športové centrum bez bariér

Žiar, okres Liptovský Mikuláš, SR

Návrh športového centra pre všetkých bez rozdielov a telesných obmedzení sa situovalo na Liptove v Žiarskej doline. Vzhľadom na funkčné väzby na blízke okolie a požadovanú dostupnosť sa objekt situoval na konci obce Žiar. Nadväznosť na lyžiarske stredisko a obratisko autobusov spĺňa predpoklady na ekonomicky úspešné vyžitie a aj možný budúci rast. Spojenie ubytovania v prírode, športového vyžitia v hale a exteriérových ihriskách spolu vytvára športový komplex určený nielen pre telesne postihnutých.

Koncept riešenia vychádza z myšlienky „rozčleniť kubatúru objektu, t.j. jedna hmota = jedna funkcia“. Tento aspekt rozčlenil hmotu na viaceré celky s rôznou ponukou funkcií, ale aj vizuálne prepojil vnútorný pulz života objektu s vonkajším. Výhodná poloha komplexu v rámci obce, kde sa odohráva hlavný športový ruch (lyžiarsky vlek, cyklistika, turistika, atď.) predurčuje túto myšlienku plne zhodnotiť a využiť. Architektonické riešenie začína preto pri tvarovaní vonkajšej hmoty objektu, postupným pridávaním a uberaním hmoty, aby architektonické stvárnenie objektu zodpovedalo jeho funkcii, no najmä danostiam a typológii stavieb v regióne. Koncept riešenia vychádza z inšpirácie ľudovou architektúrou pre nebytové účely, tzv. humna.

Vzhľadom na podhorské pásmo a vidiecku oblasť tento architektonický výraz najlepšie spĺňa asimiláciu a fyzikálne danosti prostredia. Objekt sa prirodzene včleňuje do prostredia. Vzniknutá moderná kompozícia objektu sa vizuálne otvára a ponúka materiálny aj duchovný zážitok.