chata pod Chočom

Jasenová, okres Dolný Kubín, SR

Námetom prestavby jestvujúcej chaty boli požiadavky klientov na komfortnejšie priestory v rámci prijateľných investičných nákladov. Pôvodný objekt sme kompozične dotvorili presúvaním hmoty v rámci objektu, čím sa docielilo prepojenie celého vnútorného priestoru. Jediným zväčšením kubatúry objektu je o terasu v tvare písme C a exteriérový sklad pod ňou. Výrez terasy a prepojenie krytej, záhradnej a prednej dáva predpoklad na ich využitie v každom ročnom období – bude sa tu odohrávať hlavný život chaty. Pôvodný objekt sa presunom hmoty odľahčil a zostáva priznaný vo výslednej vizáži. Splynutie starého s novým sa podčiarkuje materiálovým riešením – dreveným obkladom vo svetlých odtieňoch. Posuvné drevené okenice vytvárajú plastickosť fasády aj pri uzavretí okenných otvorov. Užší kontakt s okolitou prírodou je docielený použitím väčších presklení, zväčša k terase. Rekonštrukcia otvorila dispozíciu v dennej časti chaty. Dominantou sa stáva centrálne zavesený krb, ktorý je doplnený o horné presvetlenie v časti kuchyne a vstupného schodiska. Vytvorený priestor je vizuálne prepojený po celom obvode terasy so svojím okolím.
Riešením vznikla nová, modernejšia dispozícia s požadovaným štandardom. Chata má po rekonštrukcii potenciál poskytovať príjemný zážitok zo splynutia okolitej prírody s interiérom.