houseboat

Liptovská Mara, okres Liptovský Mikuláš, SR

Výsledný tvar vychádza zo spojenia tvaru papierovej lode a liptovskej drevenice. Forma domu vsadená diagonálne do plochy štvorca s pridanými skoseniami a tvarom sedlovej strechy, klesajúcej z hrebeňa, jasne definuje čisté dispozičné riešenie otvoreného interiéru. Dennú časť so vstupom a terasami dopĺňajú podkrovné spálne s výhľadom na nočnú oblohu cez strešné okná. Zrkadlením dvoch kusov “houseboat” je možné vytvoriť väčší a komfortnejší dom. Štruktúra radenia člení verejný priestor od poloverejného, pričom súkromné terasy sú smerované prevažne k vode.