greenline

Veľké Úľany, okres Galanta, SR

Pri návrhu nadštandardného rodinného domu sme vychádzali z územného plánu obce, kde záväzná časť neumožňovala osadenie stavby v zadnej časti záhrady, čo bolo v rozpore s vysnívanými predstavami investorov. Vzťah k svetovým stranám a orientácia na okolie vyseparovali funkčnú a prevádzkovú schému. Riešením je priestorový diagram miestností, ktoré sa napájajú na pozdĺžnu komunikačnú kostru domu a pozemku zároveň (zrkadlenie daností a tvaru parcely). Členenie hmoty domu spája dráhu slnka nad pozemkom, prevádzkový diagram, ako aj zakomponovanie a ponechanie vysokej zelene v návrhu.

Prirodzeným odčlenením „carport“, prístrešku na autá so skladom a umiestnenie domového odpadu odbremeňuje zvyšné časti pozemku od statickej dopravy. Táto subtílna časť zároveň tvorí oplotenie a uličnú čiaru (k ulici Robotnícka). Spojenie s ostatnou majoritnou časťou objektu tvorí kolonáda – pergola s popínavou zeleňou na pozinku, pričom zeleň sa vo viacerých obdobách a intervaloch objavuje na fasáde a v interiéri domu viackrát. Stavba je od strany záhrady ukončená vykonzolovanou časťou, ktorá akcentuje prvky zadného dvora, t.j. terasu s bazénom. Konzola dominantným spôsobom graduje stavbu k najdôležitejšiemu miestu na pozemku, kde sa odohráva väčšina života rodiny. Dom svojou členitosťou, osadením a hrou s ľudskou mierkou poskytuje príjemné zákutia na relax. Tieto miesta sú navzájom prepojené cez zaujímavé priehľady. Život rodiny bude obhospodárený na dvoch nadzemných a jednom podzemnom podlaží. Prízemie s využitím na dennú zónu rodinného domu spĺňa aj tie najnáročnejšie požiadavky na dostatok komfortu a priestoru. Doplnením o rodičovský apartmán, pracovňu a práčovňu sa stáva plnohodnotným podlažím pre život manželov v budúcnosti. Vzťah exteriéru s interiérom je najviac čitateľný v miestnostiach riešených presklením. Vtiahnutie prírody do vnútra, nielen cez zasklenie, ale aj formou zimnej záhrady má pozitívne účinky na psychickú pohodu človeka.

Poschodie rodinného domu je prístupné konzolovým schodiskom zo vstupnej haly so svetlou výškou cez dve podlažia. Hala slúži na presvetlenie všetkých troch podlaží domu, ale aj na jeho prirodzené prevetrávanie. Izby detí dopĺňa hygiena a praktická herňa s výhľadom do vstupnej haly a zimnej záhrady. Optické prepojenie podlažia zvýrazňuje majestátnosť už beztak atraktívneho spodného priestoru. Strecha nad prízemím je riešená ako vegetačná, pre vytvorenie príjemnej klímy v každom ročnom období. V podzemnom podlaží je situovaná vínna pivnica. Pridružené priestory sa využívajú na technické zázemie objektu s montážnym anglickým dvorčekom. Štúdia rodinného domu reaguje na potreby investorov s dôrazom na zachovanie identity miesta a zakomponovanie dominantného orecha do návrhu. Samozrejmosťou je, aj pri väčšej podlažnej a zastavenej ploche, ekologický koncept spolu s prísne strohým dizajnom doplneným o nám vlastné prírodné prvky.

Uverejnenie projektu na architektonickom portáli www.archinfo.sk
Uverejnenie projektu na architektonickom portáli www.architizer.com
Uverejnenie projektu na architektonickom portáli www.archiweb.cz
Uverejnenie projektu na architektonickom portáli www.archello.com

projekt 2013
realizácia 2014 -2017

Autor fotografií: Tomáš Manina