3dom

Veľké Úľany, okres Galanta, SR

Koncept a idea návrhu rodinného 3domu vychádza z jasného zadania požiadaviek investora na nárožnom pozemku. Umiestnenie domu prihliada na, čo najlepšie osadenie stavby vzhľadom na os východ – západ, a na ideálne umiestnenie miestností na svetové strany, t.j. vstup – východ, spálňa – juhovýchod, jedáleň a kuchyňa – juh, detské izby – juhozápad a obývacia izba – západ. Hlavným motívom návrhu sa stalo otáčanie urbanistickej štruktúry a jej orientácii k ulici. Otáčaním hmoty sa dotvoril chýbajúci medzičlánok rohového ukončenia. Výsledný tvar domu bol podriadený vytvoreniu exteriérových terás sledujúcich cestu slnka (od východu ráno, po západ večer). Terasy zároveň vymedzujú parcely domu na poloverejnú a súkromnú časť.

Segregácia jednotlivých častí rodinného domu bola riešená okrem iného v závislosti na pasívne solárne zisky. Nízkoenergetický štandard pre vyšší komfort bývania je samozrejmosťou. Otvorenie priestoru po strešnú rovinu v dennej časti domu dodáva stavbe svojskú, vzdušnejšiu atmosféru. Srdcom domu je v centre dispozície orientovaný krb s obojstrannou krbovou vložkou, slúžiaci nielen na estetické účely. Návrh je riešený pre klasickú štvorčlennú rodinu. Detské izby sú ozvláštnené o „herňu“ so skladom hračiek s výhľadom na dennú časť s krbom. Týmto sa umožní priamy zrakový dohľad rodičov na deti. Výmera detských izieb poskytuje komfortné bývanie s možnosťou doplnenia „loftu“ do priestoru.

Strohý dizajn domu dopĺňa obkladový materiál z lícových tehál. Strešná krytina sa navrhuje ako doplnok obkladu – klasická bobrovka. Terasy z masívneho dreva s možnosťou letného tienenia prekrytím látkovými plachtami dodávajú domu nevšedný nádych. Spolupôsobiacim prvkom sa stáva zakomponovaný bazén do systému terás. Návrh domu sviežo reaguje na súčasné požiadavky mladej rodiny, pričom mierne kontrastuje s okolitou zástavbou, aby vynikol, doplnil a oživil nárožie ulice.