MVdom

Veľké Úľany, okres Galanta, SR

Dom je navrhnutý ako jednopodlažný objekt, ktorý sa skladá z troch funkčných celkov: dennej časti, nočnej časti a garáže. Každý celok je vyjadrený vlastnou hmotou, ktoré sa navzájom prelínajú a spájajú do jedného celku. Okraje stavby sledujú stavebné hranice úzkeho pozemku pre jeho najväčšie možné využitie vo svojej šírke. Usporiadanie funkčných zón vyústilo do prirodzeného včlenenia komunikácií do veľkopriestorovej dennej časti. Včlenením sa pocitovo maximalizuje obytná časť. Faktory jednopodlažného domu a stavby „na hranici“ vymedzili vzťah interiéru a exteriéru (sever – juh) a orientácie funkčných celkov. Preplávajúca dispozícia domu (sever – juh) sa otvára do súkromných častí pozemku vymedzených stavbou samotnou (átrium a záhrada). Rôzne sklony strešnej roviny dodávajú každej izbe svojskú atmosféru. Hru svetla a tieňa dopĺňa horné presvetlenie svetlíkmi. Vzťah interiéru a exteriéru definuje aj použitie materiálu, dreva, ktorý vyjadruje záhyb priestoru (neurčitá hranica medzi exteriérom a interiérom, súkromným a poloverejným). Výsledkom je splnenie investorovej predstavy a sna o jednopodlažnom dome so záhradou na danej parcele.