pochodeň na OH 2012 Londýn

Londýn, GB

Spoluautor: Ing. arch. Ivana Vrlíková

Dizajn pochodene OH Londýn 2012 vychádza zo Slovenskej národnej symboliky čísla tri, t.j. tri prúty, tri vrchy v národnom znaku, atď. Rukoväť pochodne je spletená v jeden celok, ako znak súdržnosti národa, ktorý sa rozvíja do kvetu (rozkvet). Celok, ako základ, dáva vyniknúť svojím individualitám.
Do dizajnu je zapracovaný čičmanský vzor a logo Slovenského olympijského výboru.