three Monkeys pavilion with an outlook

Zlaté Piesky, Bratislava, okres Bratislava, SR

Spoluautor: Ing. arch. Ivana Vrlíková

Medzinárodná súťaž Der Niederösterreichische Holzbaupreis, kategória Entwurf, ocenenie – Uznanie poroty

Ide o revitalizáciu pozemku bývalej betónovej fabriky (dnešná galéria Tranzit). Dopravné prepojenie s centrom mesta poskytuje pozemku vďaka parkovisku Tesco-Palace a dobrej dostupnosti formou verenej dopravy dobré šance na rozvoj. Pavilón zmysluplne dopĺňa už existujúce funkcie (nakupovanie – rekreácia). Komplex nám ponúka peknú zelenú oázu a oddych (relaxáciu) pre celé rodiny. Hlavným cieľom pavilónu „THREE MONKEYS“ je ponúknuť návštevníkom novú formu oddychu v kontakte s vodou, výstavným priestorom, vyhliadkovou vežou a kaviarňou. Jednotlivé hmoty pavilónu symbolizujú spoznávanie okolia pomocou zmyslov (od zraku cez sluch, hmat, …). Prechádzka pavilónom symbolizuje prepojenie minulosti, prostredníctvom ktorej spoznávame súčasnosť a určujeme blízku budúcnosť.

Moderný, zaneprázdnený človek si tu môže vychutnať prírodu a istý čas si oddýchnuť. Dané funkcie v tejto časti mesta Bratislava chýbali. Usilovali sme sa vytvoriť priestor, ktorý nám ponúkne všetko naraz.