Hillside

Kubínska hoľa, Veľký Bysterec, okres Dolný Kubín, SR

Stavebný pozemok sa nachádza na rozhraní lesného porastu a pasienkov. Prístup pri návrhu sa snažil nový objekt do okolia prirodzene včleniť. Zachováva pôvodnú atmosféru miesta v najväčšej možnej miere. Koncept osadenia stavby s úpravou okolia vychádza z miestnej morfológie a zachováva pôvodné výhľady na Kubínsku hoľu, Západné Vysoké Tatry a blízke okolie. Obnova pôvodného krajinného obrazu s doplnením o potrebné funkcie pre rekreáciu dáva predpoklad udržateľnosti do budúcnosti.

Osadenie stavby ovplyvnil do veľkej miery tvar pozemku a technická infraštruktúra. Lichobežníkový tvar, v cca pomere 4:1 dáva predpoklad pozdĺžneho osadenia stavby s cestnou komunikáciou. Odstup stavby od cesty je determinovaný technickou infraštruktúrou, ktorá si vyžiadala aj prekládky niektorých inžiniersky sietí.  Návrh uvažuje s prekládkou vzdušného vedenia vysokého napätia do priestoru pri cestnej komunikácii. Osadenie stavby dáva predpoklad do budúcnosti pre výstavbu podobnej funkcie na voľných pozemkoch na západnej strane cesty.

Architektonické tvaroslovie budovy vychádza z tradície a okolia. Tri jednoduché archetypy domu so sedlovou strechou boli postupne tvarované, aby vytvoril parafrázu na štíty hôr. Práve tie sú hlavnou dominantou výhľadu ktorý sa stavba snaží zachovať a prezentovať cez navrhované zasklené plochy. Jednotlivé hmoty boli medzi sebou vzájomne pootočené aby vytvorili adekvátne súkromie jednotlivým vlastníkom apartmánov a poskytli čo najväčší výhľad na okolie.

Vzhľadom na polohu navrhovaných objektov v horskom prostredí bolo dôležité pracovať s prirodzenými materiálmi pre dané prostredie. Hlavným stavebným prvkom nadzemnej konštrukcie apartmánových domov bude stenový systém z drevených veľkoformátových CLT panelov. Veľkou výhodou systému je ekologická výstavba, rýchlosť výstavby (porovnateľná s panelovou výstavbou), úspora priestoru na bývanie. Nezanedbateľným plusom je suchý proces výstavby, ktorý umožňuje stavať aj v zime, čo je vzhľadom na riešenú lokalitu nezanedbateľný benefit.

Dispozične ide o tri bodové apartmánové domy kde sa okolo centrálneho jadra radia prevažne 4 byty na jedno podlažie. Dispozícia a štandardy bytov vrcholia najvyšším podlažím, kde sú situované nadštandardné byty od dvojizbového po štvorizbový. Štandard týchto apartmánov je podčiarknutý nadrozmerným zasklením a veľkými strešnými terasami.

Fasáda apartmánových domov je kombináciou materiálov štruktúrovanej bielej omietky, pohľadového betónu a dreva vo forme drevených lamiel. Materiál strechy a oplechovania sú riešené vo forme materiálu hliníka v prirodzenom farebnom odtieni. Všetky okná sa navrhujú bez parapetu.

Moderna založená na silných základoch tradície pevne spätou s históriou vytvára dielo, ktoré má najväčšiu šancu odolať zubu času, nestálym trendom a vytvoriť tak udržateľný celok.

Uverejnenie projektu na architektonickom portáli www.archinfo.sk

Vizualizácie: TVAR ARCHITEKTI