O nás

Sme architekti pôsobiaci pod značkou Šercel Švec so snahou o návrh úprimnej a súdobej architektúry. Náš tím pozostáva z členov s novými nápadmi a dlhoročnými skúsenosťami v oblasti architektúry a výstavby. Zaoberáme sa hľadaním progresívnych riešení s dôrazom na funkčnosť a estetiku. Jednoduchosť vyznenia s rešpektom k okoliu, podčiarkujú prístup k tvorbe. Vytvorené diela na mieru zdôrazňujú individualitu investora a miesto s jeho fyzikálnymi a estetickými vlastnosťami, samozrejme vrátane nás. Konfrontácia očakávaní s našim návrhom prináša udržateľný objem v krajine alebo v sídelnej štruktúre.

Ku každému projektu pristupujeme individuálne a snažíme sa naplniť Vaše očakávania.

Sme tu pre Vás od rozhodnutia pre spoluprácu po dokončenie Vašej stavby. Od zadania (vlastností okolia a podmienok klienta), cez tvorbu dizajnu (ekonomické a priestorové možnosti) po riešenie detailov. Toto je nami navrhovaná príprava pred začatím realizácie akejkoľvek stavby alebo interiéru.

2024
/ držiteľ ceny BIG SEE Architecture Awards Ljubljana, Slovinsko: rodinný dom pri Nitre, kategória rodinné domy

2019
/ držitel ceny Baumit Fasáda roka 2019, rodinný dom: Greenline

2018
/ nominácia BIG SEE Interior Awards Ljubljana, Slovinsko: rodinný dom pod Kalváriou, kaviareň VENTI20
/ zmena obchodného mena na Šercel Švec a nová firemná identita vrátane dizajn manuálu
/ nový priestor ateliéru na Robotníckej 8 v Bratislave

2017
/ architizer page

2016
/ držitel ceny CE.ZA.AR 2016, rodinný dom: pod Kalváriou

2015
/ Peter Šercel (2227AA) a Andrej Švec (2228AA) sa zaradili do zoznamu autorizovaných architektov

2014
/ 1. miesto v architektonickej súťaži: Tržnice na Náměstí Svobody v Kladně
/ výstava cechu architektov v Ružomberku

2013
/ vznik firmy

2012
/ CE.ZA.AR 2012, spolupráca s atelierom A:RCH, interiér: KILOWATT (Švec)
/ facebook page

2011
/ vznik ateliéru, spolupráca s IPEA studio, členom tímu sa stáva ostrieľaný architekt Jozef Hyravý
/ architekti Andrej Švec, Peter Šercel ukončili štúdium na Fakulte architektúry STU v Bratislave

2010
/ 3. miesto v medzinárodnej študentskej súťaži ENVIROS v rámci ČEEP 2009: “slamaak+” (Šercel)
/ 3. miesto v medzinárodnej študentskej architektonickej súťaži KOMA MODULAR 2009: „žížaly“ obytný súbor v Nitre (Šercel, Švec, Tisovský) miesto v študentskej architektonickej súťaži Prístavba k hodinovej veži, námestie SNP v Banskej Bystrici: “Zmrzlina” (Šercel, Švec)
/ čestné uznanie v medzinárodnej architektonickej súťaži Der Niederösterreichische Holzbaupreis 2010: „Three Monkeys“(Šercel, Švec, Vrlíková)

2009
/ začiatok spolupráce počas štúdia na FA STU, zakladajúcimi členmi sú architekti Andrej Švec, Peter Šercel

Rdom 2 December 2023
Rodinné hospodárstvo Sedín 47 September 2023
Rdom 2 Jún 2020
Pri Dunaji Jún 2020
Vinárstvo Hellburg Máj 2020
apartmánový dom Hillside Jún 2019
Byt cestovateľa Apríl 2019
Greenline Apríl 2018
Vektor Marec 2018
Byt Legerského Október 2017
Byt Legerského Júl 2017
pod Kalváriou Október 2016
pod Kalváriou September 2016
pod Kalváriou September 2016
Byt Ostredky Máj 2016