pyronova

Modranka, okres Trnava, SR

Projekt predstavuje prestavbu a modernizáciu priestorov prevádzky spoločnosti Pyronova v Trnave, časti Modranka. Základným determinantom návrhu bolo vytvorenie hlavného, jasne čitateľného vstupu do budovy a nových reprezentatívnych a prezentačných priestorov. V náväznosti na tieto priestory sa vyriešil celkový prevádzkový koncept firmy.
Návrh architektúry vnútorného priestoru je determinovaný prácou so svetlom v interiéri. Centrálnym priestorom je vstupná hala s recepciou, ktorá predstavuje hlavnú dynamickú líniu určujúcu kvalitu priestoru. Vzdušnosť je podporená svetlou podlahou a vizuálnym prepojením so zasadačkami, schodiskovým priestorom a prezentačnou „demo“ miestnosťou. Navrhované zmeny na druhom nadzemnom podlaží optimalizujú prevádzku. Pôvodne nedostatočné osvetlenie a uzavretosť priestorov neposkytovalo optimálne predpoklady pre kvalitné pracovné prostredie.