pri Dunaji

okres Dunajská Streda, SR

Spoluautor: Záhradní architekti: Ing. Ondrej Klučár, Ing. Andrea Prievalská

Chránené územie, respektíve ochranné pásmo meandru je miestom pre rekreáciu a športový rybolov. Požiadavky investora boli vytvorenie malého objektu, dočasnej stavby, ktorá by sa dala využívať celoročne pre rekreáciu jeho rodiny.

Minimalizácia pôdorysného priemetu bola z dôvodu, aby bol záber parcely čo najmenší. Preto sa zvolil dvojpodlažný koncept vo forme 1+1. Interiér je riešený ako otvorený priestor prízemia s loftom. Vzájomné prepojenie slúži na distribúciu svetla, tepla a minimalizovanie zastavanej pôdorysnej plochy. Integrovanie komunikácií a obslužných plôch priamo do obytných celkov dovolilo vytvoriť na malej ploche priestor pre 4 osoby.

Založenie objektu sa v rámci konceptu minimalizácie ekologickej stopy riešil formou zemných vrtov.

Vytvorenie neurčitej hranice, gradientu medzi interiérom a exteriérom je formou prekrytej terasy a orientácia interiéru cez presklené plochy. Terasa spolu s interiérom vytvára záhyb, pod ktorým sa odohráva celý vnútorný život objektu s priamym prepojením na rieku. Kompozičná os výhľadu vrcholí protiľahlým brehom.

Nosná konštrukcia chaty je pohľadová z interiéru aj exteriéru, drevený CLT panel prezentovaný vo svojej prirodzenej forme. Strešná konštrukcia a časť najvyššej fasády je chránená presadenou konštrukciou drevených lamiel. Konštrukcia lamiel pomáha regulácií vnútornej teploty a chráni strešný plášť pred slnečným žiarením. Vzduchotesnosť konštrukcie zabezpečuje rýchle vykúrenie a vyššiu tepelnú stabilitu v lete aj zime. Pri priznanej nosnej konštrukcii, celkovej subtílnosti nosných prvkov sa dosiahla prijateľná energetická stabilita interiéru stavby.

Uverejnenie projektu na architektonickom portáli www.earch.cz
Uverejnenie projektu na architektonickom portáli www.archinfo.sk
Uverejnenie projektu na architektonickom portáli www.archiweb.cz
Uverejnenie projektu na architektonickom portáli www.architizer.com

Autor fotografií: Tomáš Manina