CTK Detva

Detva, okres Detva, SR

Navrhovaný objekt sa nachádza v tesnej blízkosti námestia, materskej školy, budovy služieb v pôvodnej zástavbe mesta v centre obce Detva. Parcela je v tesnom kontakte s existujúcim parkoviskom obce, pre nás zložitým kolíznym bodom. Pri návrhu sme vychádzali z historicky podloženého urbanistického radenia pôvodných pozemkov a stavieb v rámci uličnej čiary centra obce, pričom posun rastra nám udala nov navrhnutá cestná komunikácia do novej lokality rodinných domov v pôvodne zadných dvoroch.

Návrh vychádza z jednoduchej tradičnej stavby rodinného domu so sedlovou strechou, ktorá je orientovaná štítom smerom do ulice. Funkcie kultúrneho centra sa rozdelili do dvoch na sebe nezávislých hmôt/objektov, pričom prvá nadväzuje na raster uličných fasád rodinných domov a druhá hmota tvorí ukončujúci záliv verejného priestoru z námestia vo forme otvoreného dvora, ako parafráza na historickú zástavbu hospodárskych stavieb na konci parcely v smere jej šírky. Prednú časť tvorí viacúčelová sála, zadnú kultúrne centrum s prechodným ubytovaním (workshopy, ubytovanie, administratíva), medzi objektmi navrhujeme námestie/dvor s priamym prepojením na centrum námestia SNP.

Stavbu navrhujeme ako drevostavbu z CLT panelov v kombinácií s KVH a BSH hranolmi (nadzemnú časť). V prvom rade ide o ekologický aspekt, stromy pri raste viažu co2. Veľkou výhodou systému je ekologická výstavba, rýchlosť výstavby (porovnateľná s panelovou výstavbou), úspora priestoru. Nezanedbateľným plusom je suchý proces výstavby. Konštrukčný systém spája monolitickú časť spodnej stavby (konštrukcia 1pp, akumulačná základová doska prízemia) s ľahkou drevenou konštrukciou. Vytvára hybrid, ktorý spája a dáva predpoklad pre dobré akumulačné schopnosti s kombináciou dobrého izolačného obalu. Preferencia presiakavých spevnených plôch vo forme mlatu a zatrávňovacej dlažby vplýva pozitívne na mikroklímu. Kombinácia technológie, tepelného čerpadla a rekuperácie má za následok minimalizáciu a optimalizáciu prevádzkových nákladov.

Fasáda objektov je kombináciou materiálov rôznych štruktúr svetlo sivej omietky, dreva vo svojej prirodzenej a zakonzervovanej forme (od surového stavu rezu po prirodzenú patinu). Drsné a hladké plochy sa na objektoch striedajú, aby pomohli vyniknúť tvarom stavby. Materiál strechy a oplechovania sú riešené vo forme materiálu hliníka v svetlosivej farbe. Všetky okná sa navrhujú drevené so skrytými rámami, kde otváravé priznané časti sú v svetlosivej lazúre. Materiálovo jednoduché a strohé riešenie podčiarkujú a dávajú objektom jednoduchú čitateľnosť. Moderna založená na silných základoch tradície pevne spätou s históriou vytvára dielo, ktoré má najväčšiu šancu odolať zubu času, nestálym trendom a vytvoriť tak udržateľný celok.