Zdom

Dubová, okres Pezinok, SR

Koncept a celkový výraz rodinného domu v obci Dubová – okres Pezinok v nadväznosti na tradičnú zástavbu v zadnom dvore umožnila vznik súdobej architektúry s pevným základom na tradícii. Požiadavkou klienta bola stavba ktorá naplní potreby mladej rodiny a zároveň bude šetrná voči okolitej krajine s odkazom na miestnu architektúru. Mierne svahovitý až rovinatý pozemok sa nachádza na konci slepej ulice na okraji obce Dubová v tesnej blízkosti extravilánu – agrárne upravenej krajiny vinohradov typickými pre túto oblasť. Tradičná výstavba v okolí je s pozdĺžnym radením stavieb po jednej strane pozemku s možnosťou doplnenia prekrytého vjazdu a vytvorenia celistvého uličného pohľadu od jednej hranice pozemku po druhú. Tento princíp slúžil ako štartovací bod pre návrh.

Hmota rodinného domu s kombináciou plochej a sedlovej strechy sa jemne zarezáva do svahu spolu s prístreškom pre autá. Severný a východný pohľad pôsobia kompaktne a jednoducho s jasne čitateľným nástupom hmoty domu. Hlavný vstup je zo severozápadnej strany slepej ulice z krytého vstupu spojeného parkovaním pre automobily. Peší vstup do domu je akcentovaný horným presvetlením a zmenou povrchu v mieste vstupu. Spolu s krytou terasou na južnej strane vytvára plynulý prechod medzi interiérom a exteriérom. Prekrytie chráni zo severozápadnej strany pred poveternostnými vplyvmi a z juhu pred prehrievaním hlavnej časti domu v letnom období.

Dispozične pozostáva hlavná časť rodinného domu z otvoreného priestoru, ktorý tvorí vstupný priestor, obývačka, jedáleň, kuchyňa a pracovný kút v lofte. Tento priestor poskytuje priamy kontakt so záhradou a umožňuje jej plnohodnotné využívanie. Hmota so spoločenskou časťou je vyvýšená o loft pracovne ako ostatné časti domu. Hlavná časť slúži ako centrálny bod-križovatka, do ktorej sú od severozápadu po juhozápad napojené jednotlivé dispozičné celky (funkcie). Obytné miestnosti boli zaradené na základe priority priameho kontaktu s exteriérom. Koncept centrálneho bodu s radením funkcii po jeho obvode dovoľuje minimalizáciu a integráciu komunikácii do hlavného denného priestoru, najdôležitejšieho pre každodenný život rodiny. Cela táto hierarchia sa odzrkadľuje v samotnej architektúre stavby.

Materiálové riešenie zvýrazňuje hierarchiu jednotlivých dispozičných celkov. Drevo, hrubozrnná omietka ťahaná hrebeňom a jemná omietka sú ladené do svetlých tónoch sivej farby. Drsné a hladké plochy sa striedajú, aby pomohli vyniknúť tvarom stavby. Škálu sivej kontrastne dopĺňa prestrešený exteriér stavby, v ktorom sa objavuje základný stavebný materiál drevo vo forme CLT panelov a lepených  hranolov. Zelená strecha v rámci ekologického konceptu zabezpečuje tepelnú stabilitu stavby hlavne v letnom období. Pre zachytávanie a spätné využitie dažďovej vody je určená retenčná nádrž. Technologicky ja stavba doplnená rekuperáciou so zemným výmenníkom a screenovým tienením pre stabilnú mikroklímu.