2Vdom

Pavčina Lehota, okres Liptovský Mikuláš, SR

Návrh vychádza z rešpektovania okolia s využitím modulového riešenia stavby. Osadenie je citlivé, rešpektuje prirodzený stav krajiny a nenarúša ho. Stavba sa svojím tvarom a dispozíciou prispôsobuje rastlému terénu pozemku a jeho nadväznosti na blízke okolie.

Jednoduché radenie funkcií do traktov (výsledok modulárneho systému) je podľa ich hierarchickej hodnoty a vzájomnej nadväznosti. Vnútorný priestor chaty určenej na rekreáciu sa spája v centrálnom spoločenskom trakte, ktorý je priamo prepojený na exteriér terasami. Zároveň ponúka výhľad v smere východ-západ a tým predurčuje využitie jednotlivých priestorov podľa ročného obdobia. Vplyv svetových strán na usporiadanie funkcií bol zatlačený do úzadia, hlavné vplyvy riešenia dispozície boli: súkromie, výhľady, potok a morfológia terénu, nakoľko objekt slúži na prechodné bývanie a rekreáciu. Dispozične je chata členená na tri celky: hosťovský + hospodársky, spoločensko-denný a nočný. Jednotlivé funkcie do seba zapadajú tak aby si navzájom poskytovali dostatok súkromia.

Tvarovo nenáročná stavba dáva vysoké predpoklady pre nízke energetické požiadavky. Ľahká montovaná konštrukcia je navrhovaná z miestne dostupných materiálov, aby znížila svoj ekologický dopad na okolie. Objekt sa navrhuje v pasívnom štandarde. Pre vykurovanie objektu bude využité tepelné čerpadlo doplnené o rekuperáciu tepla.