MBdom

Liptovské Sliače, okres Ružomberok, SR

Návrh vychádza z rešpektovania okolia. Tradičná silueta rodinného domu pre túto lokalitu je osadená v teréne, ktorý mierne klesá smerom k ulici. Vonkajšia hrana prístrešku pre dva automobily zároveň definuje novú uličnú čiaru v zatiaľ nezastavanom území obce. Osadenie stavby je citlivé, rešpektuje prirodzený svah a nenarúša ho. K miernym terénnym úpravám dochádza len vo východnej časti stavby pre vytvorenie väčšieho súkromia. Úzky a dlhý pozemok s danou orientáciou na svetové strany spolu s územným plánom vyústili do jednoduchej hmotovej skladby. Dispozične je dom členený na tri celky: dennú, nočnú a hospodársko-skladovú časť. Tieto funkcie boli v priestore usporiadané tak, aby dodali rodinnému domu čo najväčšie prepojenie so záhradou a krajinou pri docielení adekvátneho súkromia pre život mladej rodiny. Jednoduchý, tvarovo nenáročný rodinný dom dáva vysoké predpoklady pre nízke energetické požiadavky. Stavba sa navrhuje v pasívnom štandarde. Pre vykurovanie objektu bude využité tepelné čerpadlo doplnené o decentrálnu rekuperáciu tepla.