chata Rogoňova

časť Rogoňova, Terchová, okres Žilina, SR

Rekreačná chata je navrhnutá s odozvou na tradíciu. Osadením stavby sa nechcelo narušiť jeho pôvodný charakter, preto sa hmota prirodzene včleňuje do okolitého terénu. Pri navrhovaní sa kládol dôraz na zachovanie podstaty rodinného dedičstva, t.j. napr. terasovité úpravy terénu parafrázujú pôvodné využívanie okolitých pozemkov. Stavba sa taktiež snaží využívať tradičné tesárske remeslo a uplatňovať ho aj v prípade moderných prvkov. Sklon terénu, fyzikálne vlastnosti prostredia a už spomínaná tradícia boli pre nás základnými determinantmi návrhu. Chata sa v najväčšej možnej miere otvára svojmu okoliu a prepája interiér s okolitou prírodou. Návrh pracuje s ľudskou mierkou, čo sa prejavuje v atypickom rozdelení dispozície dennej a nočnej zóny.