ružomberOK most

Ružomberok, okres Ružomberok, SR

Spoluautor: Ing. arch. Jozef Hyravý

Verejná jednokolová architektonická súťaž: Most Ružomberok Likavka, 4.miesto

Koncept riešenia vychádza z myšlienky privítať a pritiahnuť návštevníka. Zároveň symbolicky predstavuje „OK vzťahy susedov“ na hranici dvoch katastrov, ktoré premosťuje. Spojnica medzi mestom Ružomberok a obcou Likavka je na priamej osi. Kladieme na ňu čistý tvar, mierne vzopätej a profilovo sa meniacej dosky, doplnenej o výrazný orientačný, komunikačný a svetelný objekt „OK“, čím prepisujeme logo mesta Ružomberok do architektonického a technického objektu.