chata Rovinka

Rovinka, okres Senec, SR

Rekreačná chata je navrhnutá na rovinatom teréne v blízkosti jazera Nové Košariská I. v obci Rovinka. Okolie tvorí existujúca chatová zástavba, ktorá postupne prechádza transformáciou na víkendové domy s možnosťou celoročného využitia.

Pri návrhu sa kládol vysoký dôraz na optické potlačenie potrebného objemu na naplnenie investorových požiadaviek. Pre rekreačnú oblasť je typickým chatový modul cca 6x9m. Navrhovaná stavba prekračuje tento rámec a svojou formou sa snaží o čo najväčšiu optickú hru s ľudskou mierkou. Celý koncept podčiarkuje ponuka predzáhradky pri verejnej komunikácii. Tento aspekt dáva predpoklad pre budúcu stabilizáciu okolia. Zároveň prispieva k vytvoreniu príjemnej proporcie verejného priestoru.

Stavba svojou formou pracuje v dvoch rovinách: ulica a záhrada. Každá rovina si vyžaduje inú prácu s mierkou pre dosiahnutie optimálneho fungovania víkendového domu. Tvar vychádza z existujúcej zástavby chatiek so sedlovou strechou, ktorá je orientovaná v pozdĺžnej osi pozemku. Otočenie strešnej roviny o 90 stupňov s posunom hrebeňa smerom do ulice má za následok prirodzené oddelenie pozemku od ulice, vďaka čomu zadný záhradný priestor získava na intimite. Víkendový rodinný dom dostáva do sekundárneho plánu vnímania aj umiestnenie prístrešku pre automobily s malým príručným skladom, ktorý je plánovaný ako súčasť predzáhradky, resp. ulice.

Prepojenie interiéru a exteriéru je samozrejmosťou, doplnenou o priehľad záhrada – interiér – ulica. Pobytové časti sú smerované do záhrady a z 2NP poskytujú priamy výhľad na vodnú plochu. Architektonické stvárnenie investorových požiadaviek je chápané ako jeden celok, preto aj jeho materiálové riešenie je kompaktné. Prírodný hliník, ktorý je doplnený o akcenty dreveného obkladu vytvára zmenu vertikálneho rastra. Ten reaguje na priľahlé exteriérové plochy (terasa, vstup a pod.) a ich využitie.