Jdom

Kostolište, okres Malacky, SR

Návrh rodinného domu vychádza z funkčného diagramu, kde sa jednotlivé funkčné zóny prelínajú  vytvárajú si priame väzby. Tento celistvý vzhluk priestorov sa priamo podriadil aj svojmu okoliu. Hlavným motívom návrhu sa stalo vizuálne stvárnenie tohto diagramu do architektonickej štruktúry a jej orientácii k  svojmu bezprostrednému okoliu. Tvarovaním objektu sa vytvorilo prirodzené definovanie vstupu a prepojenie interiéru s exteriérom.  Objekt svojou členitosťou vytvára prirodzenú definíciu intimity a otvorenosti voči svojmu bezprostrednému okoliu. Návrh zároveň rešpektuje fyzikálne vlastnosti okolia.
Veľkorysé presklenie vytvára príjemné pozadie každodenného rodinného života. Výraz domu podčiarkuje materiálová skladba a ekologický koncept stavby z CLT panelov. V exteriéri je v časti garáže a technickej miestnosti navrhnutý pohľadový betón, pričom v ostatných častiach rodinného domu je doplnený bielou omietkou. Biele hliníkové lamely sú akcentom na fasáde, pričom ich použitie vytvára možnú hranicu pre súkromie rodiny.  Interiéru dominujú materiály v surovom stave ako pohľadový betón a drevo z CLT panelov, ktoré dopĺňajú mramor a oceľ.