rezidencia C+

Žilinský kraj, SR

Stavebný pozemok sa nachádza v urbanizovanej časti mesta na rozhraní výstavby rodinných a bytových domov. Prístup pri návrhu sa snažil nový objekt do okolia prirodzene včleniť. Zachováva pôvodnú atmosféru miesta v najväčšej možnej miere. Koncept osadenia stavby s úpravou okolia vychádza z miestnej morfológie a zachováva pôvodné výhľady na mesto a blízke okolie.

Návrh a osadenie stavby ovplyvnil do veľkej miery tvar pozemku a technická infraštruktúra/miestna komunikácia. Nepravidelný tvar s miernym zaoblením dával predpoklad pozdĺžneho osadenia líniovej stavby paralelne s cestnou komunikáciou. Principiálne najlepšie dodržuje odstupy od hranice pozemku kompaktná líniová stavba s tvarom kopírujúcim tvar pozemku a cesty. Reakciou na topografiu je prirodzené včlenenie časti stavby do podzemia. Otvor v časti stavby sa navrhuje z dôvodu prepájenia ulice s vnútroblokom s možnosťou plynulého a prirodzeného prechodu.

Architektonické tvaroslovie budovy vychádza z potreby členenia fasády na menšie plochy pre súlad s menšími stavbami v okolí, rodinnými domami. Výšková gradácia reaguje na terén, rešpektuje pomery vyplývajúce z územného plánu a dotvára architektonicky atraktívne stvárnenie. Jednoduchý líniová hmota stavby bola postupne tvarovaná, aby vytvorila možnosti pre najvhodnejšie preslnenie bytov s vytvorením ideálnych výhľadov na mesto a okolie. Každý byt je doplnený minimálne o jeden exteriérový prvok (predzáhradka, loggia, balkón, terasa). Budova je doplnená o polyfunkčný parter s tromi menšími prevádzkami. Parkovanie automobilov spolu s kobkami je riešené v rámci druhého podzemného podlažia.

Hlavným stavebným prvkom podzemnej ako aj nadzemnej konštrukcie apartmánových domov bude kombinácia železobetónového skeletu s výplňovým tehlovým murivom vzhľadom na ekonomickosť aj rýchlosť výstavby.

Dispozične ide o jeden sekciový bytový dom, kde sa okolo troch jadier radia prevažne 4 byty na jedno podlažie. Dispozícia a štandardy bytov vrcholia najvyššími podlažiami, kde sú situované nadštandardné byty od dvojizbového po štvorizbový. Štandard týchto bytov je podčiarknutý veľkými strešnými terasami.

Fasáda apartmánových domov je kombináciou materiálov štruktúrovanej šedo-hnedej omietky, pohľadového betónu a ocele vo forme laniek na popínanie zelene. Kontrastne je prevažne navrhnutý materiál okien, dverí a oplechovaní ako hliník v čiernej farbe. Všetky okná sa navrhujú bez parapetu.

Kompaktná, jednoduchá a prirodzene členená architektúra bytového domu má predpoklad prínosu pre danú lokalitu s možnosťou vzoru pre ďalšiu výstavbu.

Vizualizácie: TVAR ARCHITEKTI