1-1dom

Groißenbrunn, okres Gänserndorf, AT

Spoluautor: Matej Fekiač

Rodinný dom je navrhovaný na hranici otvorenej krajiny a intravilánu obce. Interiér predstavuje priestorový diagram dispozičného riešenia. Nastavenie konštantného pomeru ľudskej mierky s prepojením na okolie poukazuje na celkový koncept a riešenie. Dom je osadený do centrálnej polohy parcely. Racionálne rozdeľuje pozemok na vstupnú úžitkovú časť s parkovaním pre automobily a záhradnú oddychovú zónu. Tvar domu vychádza z jeho dispozičného riešenia. Podstatou hmoty domu sú jednoduché línie s vyváženými proporciami. Celkový výraz podčiarkujú aj použité materiály ako jemná omietka, trapezový plech, hliníkové okná a betónové bloky. Celkový racionálny dojem umocňuje farebné riešenie v škále bielych a svetlo šedých tónov, s doplnením o prirodzené vyznenie stavebného materiálu betónu. Lomy ostrých línií prináša príroda, ktorá priamo formuje aj samotný objekt prienikom exteriéru cez átrium a anglický dvorček. Prekrytie vstupu a terasy narúša striktnú deliacu líniu exteriéru a interiéru, čo vytvára silné puto s okolitou krajinou. Príroda dotvára živé obrazy a dynamizuje samotnú jednoduchosť objektu. Rodinný dom je navrhovaný v nízkoenergetickom až skoro pasívnom štandarde. Koncept 1-1 je navrhnutý tak, aby v každom ročnom období vedel vyťažiť maximum zo svojej pasívnej energetickej podstaty pre dosiahnutie príjemnej vnútornej klímy domu.