VDOM

Chorvátsky Grob, okres Senec, SR

Rekonštrukcia a celková prestavba rodinného domu v obci Chorvátsky Grob vychádza z typického katalógového domu ktorý už nedokázal reagovať na potreby modernej rodiny. Aktualizácia a optimalizácia potrebného priestoru sa spojila s vizuálnymi zmenami.

Vsadenie hlavného ťažiska domu do zelene bol základ na ktorom sa postavila celá priestorová kompozícia a dispozičná skladba rekonštrukcie. Motív vizuálneho prepojenia sa ďalej rozvíja aj v samotnej dispozícii a obohacuje interiér rodinného domu o mobilné steny, presklené priečky a dvojkrídlové dvere. Tieto elementy dovoľujú spájať jednotlivé miestnosti prvého nadzemného podlažia a tak reagovať na aktuálne potreby investorov podľa potreby.

Možnosti miestnych regulatívov a pôvodnej dispozičnej skladby objektu vyústili do rozdelenia nočnej a dennej zóny na jednotlivé časti, na oddelených podlažiach. Vertikálne osadenie jednotlivých zón bolo podľa priority prepojenia a priamym kontaktom s exteriérom. K dennej zóne sa pridružila pracovňa a wellness/fitness.

Návrh rekonštrukcie vytvára jednoduchú koncepciu radenia vnútorných priestorov do dispozičného dvojtraktu a trojtraktu. Zachovaný zadný trakt prízemia sa napája na centrálne umiestnenú komunikáciu so schodiskom, ku ktorej sa z opačnej strany radí ucelená denná zóna domu. Vzájomné integrovanie chodby so schodiskom a dennej časti domu znásobuje pocit priestrannosti a vizuálne prepája všetky štyri strany stavby (od vstupu s predzáhradkou cez zadný dvor po samotný hlavný zadný dvor). Takto sa investorom naskytne dokonalý prehľad o svojom okolí s dostatočným pocitom intimity a súkromia.

Hranice medzi exteriérom a interiérom stiera gradient plynulého prepojenia cez prestrešené časti terás a vstupu. Konštrukcia prekrytia terás plynulo prechádza do prístrešku pre tri automobily. Prístrešok pre automobily vytvára vizuálnu bariéru medzi ulicou a ťažiskovou časťou záhrady. Vizuálne priehľady a prepojenie medzi predzáhradkou a zadným dvorom umožňujú len štrbiny vytvorenými zahusteným stĺporadím. Kompozícia stĺporadia dotvára jasné definovanie dispozičných celkov a vytvára prirodzenú hranicu medzi súkromným, poloverejným a verejným priestorom ulice. Kompozícia odkazuje na tradíciu kolonád, obohatenú o vodný prvok bio bazénu.

Druhé nadzemné podlažie vychádza z myšlienky vytvorenia troch apartmánov, ktorému dominuje manželský apartmán so samotným šatníkom a kúpeľňou. Orientácia výhľadov z apartmánov je smerovaná do záhrady. Blízke okolie presklených plôch druhého nadzemného podlažia spríjemňuje extenzívna zelená strecha vo forme lúky. Komfort dopĺňa vonkajšie tienenie vo forme látkových roliet vo farbe fasády. Týmto nočná časť aktívne pracuje s vnímaním objemu, ktorý sa sceľuje do hladkého hranola pri zatiahnutí exteriérového tienenia. Tienenie aj pri plnom prekrytí zasklenej plochy poskytuje výhľad do exteriéru.

Hlavným stavebným prvkom pridanej konštrukcie bude stenový systém z drevených veľkoformátových CLT panelov. Veľkou výhodou systému je ekologická výstavba, rýchlosť výstavby (porovnateľná s panelovou výstavbou), úspora priestoru na bývanie. Nezanedbateľným plusom je suchý proces výstavby a váha novovytvorenej konštrukcie, ktorá je dôležitá pre zachovanie pôvodnej dimenzie základov aj pri zväčšení presklených otvorov a stropných rozponov.

Jednoduché rovné línie a potlačenie vnímania tektoniky pôvodného objektu sú charakteristickými znakmi kompozície, ktoré dotvára materiálové riešenie. Materiálový tok je konzistentný od interiéru po exteriér. Zvýraznenie jednoduchého objemu hmoty v hrubozrnnej omietke necháva vyniknúť veľkorysé presklené plochy. Bronzová až piesková farba omietaného zrna nadväzuje na ďalšie materiály ako drevo, kameň, oceľ a betón. Hlavne drevo a betón je ponechaný pre získanie prirodzenej patiny s cieľom vytvoriť chromatický gradient od sivej po hnedú.

Ekologický koncept domu je postavený na maximalizovaní pasívne využitia stavby pre energetickú stabilitu. Tento základ je doplnený o aktíve získavanie energie zo slnka a zeme. Fotovoltické panely v kombinácii s tepelným čerpadlom dávajú predpoklad na vytvorenie plusového domu v nízkoenergetickom až pasívnom štandarde.