Pod orechom

Veľké Úľany, okres Galanta, SR

Rekonštrukcia rodinného domu v obci Veľké Úľany vychádza z typického dedinského domu tzv. štvorcového typu zo šesťdesiatych rokov 20. storočia. Vzťah investora k miestu a pôvodnej stavbe vyústili do rekonštrukcie objektu. Aj keď samotná sanáciou a výstavbou nového objektu by bola v tomto prípade jednoduchšia.

Hlavným problémom pôvodného objektu bola centrálna chodba z ktorej boli prístupné ostatné miestnosti a hygiena. Adaptácia pôvodnej dispozície na potreby súdobej mladej rodiny si vyžiadali vytvorenie centrálneho denného priestoru, ktorý stmelili obývaciu izbu kuchyňu s jedálňou a chodbu do jedného celku. Jednoduchým zásahom v centre dispozície sa dovnútra dostalo svetlo z dvoch strán a vdýchlo nový život pôvodnému objektu. Zvyšné zásahy sa týkajú len rozmiestnenia okien a ich veľkostí, nakoľko súdobé technické možnosti dovoľujú veľkorysejšie rozmery. Pôvodný objekt obsahoval aj manzardku, tá už nenašla uplatnenie v potrebách nových užívateľov a bola odstránená. Nahradil ju úsporný väzníkový krov. Nová strešná konštrukcia rešpektuje povodne vymedzenú výšku objektu, tá sa odráža v rímse ktorá opticky oddeľuje strešné zvody so strechou od omietanej fasády.

Objekt po rekonštrukcii získal silné prepojenie so záhradou, pričom sa dominantou záhrady po odstránení hospodárskych budov stal veľký orech nachádzajúci sa približne v strede pozemku. Všetky hlavné funkcie potrebné k bývaniu sa podarilo obsiahnuť na jedno podlažie. Takto dáva jasný predpoklad využite objektu do budúcna aj pre starší manželský pár.

Čitateľné a jednoduché línie pôvodného objektu sú charakteristickými znakmi kompozície, ktoré dotvára materiálové riešenie. Materiálové riešenie je konzistentné od interiéru po exteriér. V interiéri prevládajú svetlé farby v kombinácií s dreveným dekorom. V exteriéri zemité farby omietky a okien dopĺňa plná pálená krytina, priznané pozinkované oplechovanie. Oplotenie tvoria gabionové koše s čiastočnou výplňou kameniva.

Uverejnenie projektu na architektonickom portáli www.archinfo.sk
Uverejnenie projektu na architektonickom portáli www.archiweb.cz

Autor fotografií: Tomáš Manina