Wdom

Ružomberok, okres Ružomberok, SR

Spoluautor: Matej Fekiač

Polyfunkčný dom je navrhovaný v tesnej blízkosti pešej zóny centra mesta Ružomberok. Priestorové riešenie vychádza z úvahy rozvoja mesta, zachovania ľudskej mierky existujúceho verejného priestoru a jeho optického prepojenia s okolím.

Návrh vytvára ukončenie existujúcej z časti stabilizovanej urbanistickej štruktúry. Tá rozdeľuje súkromný a verejný priestor medzi námestiami Andreja Hlinku a Š. N. Hýroša. V blízkosti námestia Š. N. Hýroša sa začína pretvárať mestská štruktúra rodinných domov na ucelenú mestskú štruktúru polyfunkčných objektov. Riešenie poukazuje na vysoký potenciál využitia vnútrobloku. Návrh pracuje s formou deľby podlaží 1+3+2+2, s lineárnou gradáciou v smere sklonu terénu. Pomer vychádza z okolitej zástavby. Akceptovaním okolia, dominanty Liptovského múzea a 3-4 podlažnej okolitej zástavby, objekt dokáže prirodzene splynúť s okolím.
Polyfunkčný dom svojím tvarom rešpektuje morfológiu aj orientáciu pozemku k svetovým stranám. Átrium, terasy a predzáhradky sledujú cestu slnka po oblohe. Takto bol vytvorený základ pre celodenné využitie blízkeho okolia stavby. Gradient medzi verejným a súkromný je hlavný znak práce s priestorom terás. Citlivé prepojenie súkromia s verejným je zas podnetom pre vytváranie komunít v rámci bývania. Pasáže vo viacúrovňovom parteri spájajú novotvar s blízkym okolím.

Prevádzka je rozdelená do troch sekcií, ktoré sú priamo napojené na parter a trojúrovňové parkovisko. Parkovisko s parterom sú čiastočne zapustené do terénu. Orientácia a výhľady bytov sa striedajú podľa orientácie k svetovým stranám a kritérií dodržania súkromia. V najvyšších podlažiach je tento princíp obohatený o pridanú hodnotu výhľadu na mesto. Spojenie estetiky a funkcie dáva vysoký predpoklad príjemného bývania a využitia polyfunkčných priestorov do budúcnosti.
Bytový dom sa navrhuje v nízkoenergetickom štandarde. Pre vykurovanie objektu bude využité tepelné čerpadlo doplnené o decentrálnu rekuperáciu tepla.