Mdom

Studienka, okres Malacky, SR

Rodinný dom je navrhovaný na hranici otvorenej krajiny a intravilánu obce. Malometrážna predstava s priehľadmi do širokého okolia vyústila do kompaktného riešenia. Interiér je priestorový diagram dispozičného riešenia. Striedanie pomeru mierky podľa druhu využitia priestoru a prepojenie na okolie len podčiarkuje celkový koncept a riešenie. Dom je osadený do centrálnej polohy parcely. Racionálne rozdeľuje pozemok na vstupnú úžitkovú časť s parkovaním pre automobily a záhradnú oddychovú zónu. Úžitková časť záhrady s ovocným sadom vytvára vizuálnu pohodu pre rodinný dom a relax.
Tvar domu vychádza z jeho dispozičného riešenia, celkový dynamický dojem je odrazom využitia podkrovného priestoru a jeho prepojenia s prízemím. Drevená konštrukcia vnútornej stavby ponúka rôznu svetlosť dennej zóny. Otvorenosť a uzavretosť sú len pocity, ktoré sú výsledkom usporiadania konštrukcie, ktorá vytvára základ interiéru stavby.
Vložená drevená konštrukcia stropu a stien nadzemného podlažia je v kontraste od zvyšného priestoru stavby. Betónovú podlahu na prízemí dopĺňa centrálne oceľové točité schodisko. Jednoduchý, tvarovo nenáročný rodinný dom dáva vysoké predpoklady pre nízke energetické požiadavky.