ncawMALI

Lima, Peru

Spoluautor: Matej Fekiač

Súťaž: MALI’s New Contemporary Art Wing in Lima, Peru

A/ Urbanistické riešenie
Základným cieľom návrhu bolo vytvorenie hodnotného verejného priestoru a jeho rozdelenie novonavrhovanou budovou na tri celky: námestie, kryté námestie a prechod z námestia do parku. Priestorové členenie hmoty a zvolené materiály nepotláčajú historickú dominantu lokality, naopak snažia sa dotvoriť priestor v symbióze. Návrh svojím členením a výškou zbytočne neporušuje súčasnú štruktúru a proporcie, pričom pracuje s ľudskou mierkou. Nové krídlo je hmotovým doplnkom už existujúceho múzea MALI. Prízemné podlažie má prirodzene splynúť s verejným priestorom a vytvoriť jeden funkčný celok.

B/ Architektonické riešenie
Hlavný motív návrhu vychádza z rastru fasády existujúcej pamiatkovo chránenej budovy a jeho transformáciou na základnú nosnú modulovú sieť. Tento princíp je priznaný aj v urbanizme blízkeho okolia. Prvé dve nadzemné podlažia rešpektujú výškové členenie pôvodného objektu, čím ju opticky dopĺňajú. Odstupňovanie hmôt smerom do ulice zvýrazňuje nárožie ulice a zvyšuje vzdušnosť priestoru medzi budovami. Vytvorená optická hra, hmla z vertikálnych statických prvkov, sa zahusťuje smerom k ulici a oddeľuje tak poloverejný priestor vyhradený pre múzeum a jeho fungovanie. Materiálové riešenie vychádza z nosnej ideovej schémy oceľobetónovej konštrukcie. Podzemné podlažie dopĺňajú výplňové steny z hlinených plôch pre lepšie udržanie potrebnej mikroklímy a vlhkosti. Obal vrchnej stavby tvorí dvojitá presklená fasáda so samočistiacim sklom. Riešenie strešných konštrukcií tvoria zelené terasy, pričom na vrchnom podlaží sú navrhnuté fotovoltaické články, ktoré zároveň tvoria aj prirodzené tienenie. Funkčné rozloženie konceptu vyplynulo z prevádzkového diagramu. Prízemie tvorí hlavný rozptylový priestor s informačným pultom, predajňou suvenírov, hygienickým zázemím a menšou kaviarňou. Presklenie do všetkých strán opticky prepája interiér s exteriérom, čím sa evokuje dojem prístupnosti priestorov verejnosťou. Hlavné expozície galérie sú situované v podzemnom podlaží spolu so skladmi exponátov a inštalačných konštrukcií. Tieto priestory sú vysokoflexibilné – priečky umožňujú možnosti ľubovoľnej dispozície. Posledné dve vrchné podlažia sa navrhujú ako učebne a hygienické zázemia. Gro priestorov je od seba oddelených presklenými zvukovo izolačnými priečkami, pričom dosiahnutie súkromia sa rieši posuvnými závesmi. Jediným plným kubusom v navrhovanej stavbe je hygienický uzol prechádzajúci cez všetky podlažia, so zrkadlovou úpravou stien. Tento zámer má hlbší význam z pohľadu z ulice, kde je možné cez priehľad budovou vnímať kontúry historickej stavby.

C/ Ekologický koncept
Presklená dvojitá fasáda so samočistiacimi sklami znižuje smog v okolí, pričom pomáha dodržať mikroklímu v budove. Mikroklíma bude riešená pomocou spätného získavania tepla cez rekuperačnú jednotku doplnenú o tepelné čerpadlo. Na jeho chod sa využije energia z fotovoltaických panelov na streche (1500 m2). Vzhľadom k nedostatku pitnej vody sa navrhuje jej recyklačný kolobeh. Prvá voda z verejného vodovodu bude určená pre sprchy a umývadlá a následne po filtrácii na splachovanie WC. Prečistená voda sa znova využije na zavlažovanie extenzívnych zelených striech, čím sa prirodzene vráti v rámci kolobehu do okolia. Celkový koncept je doplnený taktiež o filtráciu vzduchu pomocou nanotechnológie aplikovanej na fasáde cez fotokatalickú chemickú reakciu.