vyhliadková veža Dubeň

Dubeň, Žilina, okres Žilina, SR

Spoluautor: Ing. arch. Natália Michalová

Súťaž: vyhliadková veža Dubeň

Ideou návrhu vyhliadkovej veže na hrebeni kopca Dubeň bolo vytvorenie konštrukcie, ktorá nepotláča dominantnosť okolitého prírodného masívu a súčasne je zaujímavým novým prvkom v prírodnej štruktúre. Koncepcia spočíva v transparentnosti a subtílnosti konštrukcie, ktorá sa realizuje pomocou horizontálnych rovín oceľového schodiska a vertikálnych oceľových tyčí. Vďaka svojej priehľadnosti dokáže zapadnúť do svojho okolia. Pre dosiahnutie zaujímavých momentov počas stúpania navrhujeme na spodnej hrane horizontálnych prvkov (schody a podesty) reflexnú fóliu so zrkadlovým efektom, ktorá odráža svetlo a farebnosť okolitej prírody v rámci konštrukcie. Prevádzka vyhliadkovej veže sa odohráva v smere pohybu dvoch závitnicových schodiskových ramien. Protichodné ramená sa spájajú v predposlednom nadzemnom podlaží do spoločnej cesty smerom hore. Idea spočíva práve v procese stúpania, kedy človek môže vnímať pohľad do koruny stromov a odpočinúť si na veľkorysých stredových stupňoch, ktoré sa nachádzajú v strede konštrukcie veže. Vyhliadková terasa na vrchu stavby je otočená smerom na Budatínsky hrad. Návštevník má z veže výhľad na všetky svetové strany. Vertikálny nosný systém objektu je riešený ako sústava zvislých tyčových prvkov priemeru 60mm a 80mm, ktoré sa nachádzajú v rastri 300mm, ako po obvode tak aj vo vnútri systému. Pre umocnenie celku sú jednotlivé prvky navzájom pospájané pomocou podiest a medzipodiest schodiska. Konštrukcia je zavetrená diagonálnymi prvkami, ktoré sú buď priznané, alebo zamaskované v miestach schodiskových ramien. Jednotlivé stupne sú tvorené oceľovými platňami hr. 10mm, kotvenými medzi zvislé stĺpiky konštrukcie. Modularita jednotlivých prvkov tak podmieňuje jednoduchšiu výstavbu a ľahkú realizáciu projektu. Konštrukcia pôsobí ako vysoká konzola votknutá do základovej dosky, ktorá svojou hmotnosťou zabezpečuje stabilitu konštrukcie voči preklopeniu.