pod Kalváriou

Veľké Úľany, okres Galanta, SR

Spoluautor: Záhradní architekti: Ing. Ondrej Klučár, Ing. Andrea Prievalská

Koncepcia návrhu vychádza z tendencie zachovať pôvodnú atmosféru pozemku. Hmota rodinného domu, opierajúca sa o tradičné tvaroslovie, je vsadená medzi existujúce stromy. Snaha o symbiózu zelene vyústila do spojenia plochej a šikmej strechy. Dvojpodlažná stavba zámerne rešpektuje uličnú líniu, pričom si svojou polohou otvára výhľad na celý pozemok. Prudšie zvažovanie strechy smerom na juh podporuje ľahkosť záhrady a vytvára jej príjemné pozadie. Ľudská mierka do nej priniesla vzdušnosť, ktorú naopak objekt pri vstupe potláča a pôsobí menej osobne. Tvar domu vychádza z prvkov vidieckeho rodinného domu so sedlovou strechou. Projekt je koncipovaný tak, aby ponúkal výhľad na blízku kalváriu a súčasne poskytoval dostatočné prepojenie interiéru a exteriéru pomocou veľkorysého presklenia. Objekt bol založený na základovej doske, čo umožnilo zachovanie pôvodnej vysokej zelene na pozemku. Koreňová sústava pod domom tak zostala neporušená. V interiéri aj exteriéri sa používajú len prírodné materiály ako drevo, kameň a pod.. Stavba celkovo pôsobí vzdušne a otvorene. Svojou jednoduchou architektúrou zachováva génia loci svojho okolia.

Držitel ceny CE.ZA.AR 2016: kategória – rodinné domy
Uverejnenie projektu na architektonickom portáli www.archdaily.com
Uverejnenie projektu na architektonickom portáli www.archiweb.cz
Uverejnenie projektu na architektonickom portáli www.archinfo.sk
Uverejnenie projektu na architektonickom portáli www.architizer.com

projekt 2013
realizácia 03/2014 – 03/2016

Autor fotografií: Tomáš Manina