pod Kalváriou

Veľké Úľany, okres Galanta, SR

Spoluautor: Záhradní architekti: Ing. Ondrej Klučár, Ing. Andrea Prievalská

Koncepcia návrhu vychádza z tendencie zachovať pôvodnú atmosféru pozemku. Hmota rodinného domu, opierajúca sa o tradičné tvaroslovie, je vsadená medzi existujúce stromy. Snaha o symbiózu zelene vyústila do spojenia plochej a šikmej strechy. Dvojpodlažná stavba zámerne rešpektuje uličnú líniu, pričom si svojou polohou otvára výhľad na celý pozemok. Prudšie zvažovanie strechy smerom na juh podporuje ľahkosť záhrady a vytvára jej príjemné pozadie. Ľudská mierka do nej priniesla vzdušnosť, ktorú naopak objekt pri vstupe potláča a pôsobí menej osobne. Tvar domu vychádza z prvkov vidieckeho rodinného domu so sedlovou strechou. Projekt je koncipovaný tak, aby ponúkal výhľad na blízku kalváriu a súčasne poskytoval dostatočné prepojenie interiéru a exteriéru pomocou veľkorysého presklenia. Objekt bol založený na základovej doske, čo umožnilo zachovanie pôvodnej vysokej zelene na pozemku. Koreňová sústava pod domom tak zostala neporušená. V interiéri aj exteriéri sa používajú len prírodné materiály ako drevo, kameň a pod.. Stavba celkovo pôsobí vzdušne a otvorene. Svojou jednoduchou architektúrou zachováva génia loci svojho okolia.

Držitel ceny CE.ZA.AR 2016: kategória – rodinné domy
Uverejnenie projektu na architektonickom portáli www.bigsee.eu
Uverejnenie projektu na architektonickom portáli www.archdaily.com
Uverejnenie projektu na architektonickom portáli www.archiweb.cz
Uverejnenie projektu na architektonickom portáli www.archinfo.sk
Uverejnenie projektu na architektonickom portáli www.architizer.com
Uverejnenie projektu na architektonickom portáli www.archello.com

projekt 2013
realizácia 03/2014 – 03/2016

Autor fotografií: Tomáš Manina