KD Tureň

Tureň, okres Senec, SR

Spoluautor: Ing. arch. Natália Michalová

Koncept riešenia pozostával z rekonštrukcie existujúceho objektu a prístavby exteriérového prístrešku, ako priestoru pre zhromaždenie počas kultúrnych akcií. Tvaroslovie prestrešenia odráža svoje okolie a súčasne otvára objekt kultúrneho domu smerom do ulice. Danú filozofiu akcentuje vstupná brána, ktorá posunutím smerom do vnútra pozemku vytvára malé námestie a súčasne svojim riešením prepája verejnú funkciu kultúrneho domu s priehľadmi do ulice. Konceptom je práve otvorenosť spoločenskej budovy, ako aj strešnej konštrukcie exteriérového javiska. Pod prístreškom je umiestnený aj závesný komín, ktorý predstavuje element ohniska.