market

námestie Svobody, Kladno, okres Kladno, ČR

Spoluautor: Ing. arch. Jozef Hyravý

Súťaž: Tržnice na náměstí Svobody v Kladně, ocenenie – 1.miesto

Hlavným ideovým námetom je tvorba námestia ako urbanistického uzla verejného priestoru. Nosnou sa stala jeho segregácia od verejného po poloverejný, manipulácia s vnímaním celkovej uzavretosti a otvorenosti voči okoliu, ako aj citlivé zakomponovanie zelene do verejných plôch bez vzniku priestorových bariér. Jednotlivé zelené plochy sú navrhnuté vo výške dlažby. Návrh umožňuje vytvorenie rampy v sklone 1:12 a využitie rastlého terénu na skrytie zázemia pre tržnicu (sklad + hygienické zázemie). Odbytová predajná plocha tržnice je otvorená svojmu okoliu, priestor je verejný a otvorený. Trhovisko je priechodné z každej strany a návštevník sa dostane bez akýchkoľvek problémov z obvodu do átria. Vytvorené átrium je navrhované ako anonymný priestor, ktorý počas trhu slúži ako „food court“. Usporiadanie stánkov vychádza z tvaru súčasného námestia. Ich rozmiestnenie je zvolené do elipsy, čo poskytuje v jednotlivých nárožiach námestia voľnejší prístup k trhovisku. Stánky sú stohovateľné z hliníkovej konštrukcie v tvare valca, pričom ich čelná strana je zhotovená z napnutej netkanej textílie. Tržnica je riešená ako celkovo ľahko stohovateľné priestranstvo a jednotlivé miesta stánkov sú vyznačené zelenými kruhmi namaľovanými na dlažbu námestia. Priestor námestia sa tak stáva viacúčelový a môže tak slúžiť na rôzne akcie spoločenského a kultúrneho života (koncert, klzisko, galéria, atď.). Rovnako poslúži aj ako kolonádový verejný priestor. Vysoká zeleň je tvorená listnatými stromami, ktoré plnia funkciu sezónneho doplnkového tienenia. Moderná kompozícia návrhu sa vizuálne otvára návštevníkovi a ponúka mu materiálny i duchovný úžitok.