rozhľadňa Náklo

Náklo, okres Olomouc, ČR

Návrh vyhliadkovej plošiny, vychádza z myšlienky vzdušného mosta. Celá kompozícia vychádza z ohýbania hranola, ktorý svojou hmotou vytvára cestu – vzdušný most.
Jednoduchosť stavby vystihuje modularita, kde základným prvkom je kubus 3x3x3 m, čo umožňuje stavbu predlžovať a nadstavovať podľa potreby. Priestorová kompozícia týchto základných jednotiek, bola navrhnutá tak, aby svojím rozpoložením priniesla monumentálnosť, napätie a čiastočnú symetriu. Hmota uzatvára pozemok, čím prirodzene vytvára pozadie pre pódium amfiteátra. Miesto s informačnými tabuľami môže slúžiť aj ako zázemie pre vystupujúcich. Vo výške 3 m nad terénom sa nachádza oddychová terasa, ktorá slúži zároveň aj ako hľadisko. Takto sa docielil arénový efekt divadla v prírode. Stavba je obložená dreveným obkladom, ktorý sa zo základného rozmeru 150 mm postupne, podľa umiestnenia, k okrajom zhobľuje. Týmto spôsobom sa jednoducho docielilo ozvláštnenie obalu, ktorý sa do výšky otvára ako „drevený závoj nad krajinou“. Špecificky otvorené miesta sa nachádzajú na odpočinkových medzipodestách schodiska smerom oddola hore, čo dovoľuje vnímanie fragmentov krajiny. Takto stavba postupne zvýrazňuje majestátnosť výhľadu, ktorý návštevníka čaká na vrchole svojho výstupu (vo výške 15 m nad terénom). Vyhliadková plošina poskytuje 360 ° výhľad na krajinu.
Stavba má potenciál stať sa dominantou okolia v súlade s okolitou krajinou.